'; } return $zdjecie; } function przygotuj_podstrony($ile,$max_rec,$aktualna) { global $_SERVER; $buf=parse_url($_SERVER[REQUEST_URI]); $stron=ceil($ile/$max_rec); if($stron>1) { $tab=explode('&',$buf[query]); for($i=0;$i".$i." "; } else $wynik=""; return $wynik; } function form_kontakt() { global $content,$err,$komunikat; $title='Kontakt :: '; $desc='Wyślij nam wiadomość. '; $content.='
'; $content.=''; $content.='
'; } if( ($_GET[q]=='start') || (empty($_GET[q])) ) { $title=''; $desc=''; $content='
'; $q1=mysql_query("SELECT * FROM news ORDER BY id_news DESC LIMIT 0,1"); while($wiersz=mysql_fetch_array($q1)) { $content.='
'.$wiersz[data].'
'.$wiersz[tresc].'
więcej
'; } } else if ($_GET[q]=='newsy') { $title='Aktualności :: '; $desc='Aktualne prace Maxremont. '; if(empty($max_rec)) $max_rec=10; if(!empty($_GET[str])) { $start=($_GET[str]-1)*$max_rec; $aktualna=$_GET[str]; } else { $start="0"; $aktualna='1'; } $q1=mysql_query("SELECT * FROM news ORDER BY id_news DESC"); $ile=mysql_num_rows($q1); $q1=mysql_query("SELECT * FROM news ORDER BY id_news DESC LIMIT ".$start.",".$max_rec.""); while($wiersz=mysql_fetch_array($q1)) { $content.='
'.$wiersz[data].'
'.$wiersz[tresc].'


'; } $content.='
'.przygotuj_podstrony($ile,$max_rec,$aktualna).'
'; } else if($_GET[q]=='oferta') { $title='Oferta :: '; $desc='Jeśli poszukujesz profesjonalnych wykonawców remontu Twojego domu, mieszkania lub pomieszczeń Twojej Firmy, posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie.. '; $q1=mysql_query("SELECT * FROM strony WHERE nazwa='oferta'"); if($wiersz=mysql_fetch_array($q1)) { $content.='
'.$wiersz[opis].'
'; } } else if($_GET[q]=='referencje') { $title='Referencje :: '; $desc='Sprawdź opinie naszych klientów. '; $content.='
'; $q1=mysql_query("SELECT referencje.* FROM referencje, galeria WHERE referencje.id_galeria=galeria.id_galeria ORDER BY id_referencje DESC"); while($wiersz=mysql_fetch_array($q1)) { $content.='
'.show_picture($wiersz[id_galeria]).'

( zobacz galerię )

'.$wiersz[opis].'
'; } $content.='
'; } else if($_GET[q]=='kontakt') { form_kontakt(); } else if($_GET[q]=='kontakt_confirm') { $title='Kontakt :: '; $desc='Status wiadomośći. '; if( (!empty($_POST[email])) && (!empty($_POST[tresc])) && (!empty($_POST[temat])) ) { $headers .= "From: ".$admin_email."\n"; $headers .= "X-Sender: <".$_POST[email].">\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP\n"; $headers .= "X-Priority: 1\n"; $headers .= "Return-Path: <".$_POST[email].">\n"; $headers .= "Reply-to: <".$_POST[email].">\n"; $headers .= "Content-Type: text; charset=iso-8859-2\n"; $sl=mail($admin_email, 'Kontatkt Maxremont.pl - '.$_POST[temat], $_POST[tresc], $headers); $komunikat='Dziękujemy za kontakt!
Na adres '.$_POST[email].'
zostanie w ciągu 48 godzin wysłana odpowiedź

'; $content.='
'; } else { if(empty($_POST[email])) $err[email]="_blad"; if(empty($_POST[temat])) $err[temat]="_blad"; if(empty($_POST[tresc])) $err[tresc]="_blad"; $komunikat='Aby wysłać wiadomość należy uzupełnić wszystkie pola!

'; form_kontakt(); } } else if($_GET[q]=='linki') { $title='Linki :: '; $desc='Linki do zaprzyjaźnionych stron. '; $content.=' '; $q1=mysql_query("SELECT * FROM linki ORDER BY kolejnosc ASC"); while($wiersz=mysql_fetch_array($q1)) { if(eregi('http',$wiersz[adres])) $adresik=$wiersz[adres]; else $adresik='http://'.$wiersz[adres]; $content.=' '; } $content.='
 '.$wiersz[opis].'  '.$wiersz[adres].'
'; } else if($_GET[q]=='galeria') { $title='Galeria :: '; $desc='Galeria naszych prac. '; $content.='
'; $q1=mysql_query("SELECT * FROM galeria ORDER BY id_galeria DESC"); while($wiersz=mysql_fetch_array($q1)) { $q2=mysql_query("SELECT * FROM zdjecia WHERE id_galeria='".$wiersz[id_galeria]."' ORDER BY kolejnosc ASC LIMIT 0,1"); if($wp=mysql_fetch_array($q2)) { $content.='
'.$wiersz[czas].'
'.$wiersz[zakres].'
'.$wiersz[opis].'
więcej


'; } } $content.='
'; } else if($_GET[q]=='galeria_big') { $content.=' '; $q1=mysql_query("SELECT * FROM galeria WHERE id_galeria='".$_GET[id_galeria]."' "); if($wiersz=mysql_fetch_array($q1)) { $title='Galeria - '.$wiersz[tytul].' :: '; $desc=''.$wiersz[tytul].'. '; $q2=mysql_query("SELECT * FROM zdjecia WHERE id_galeria='".$wiersz[id_galeria]."' ORDER BY kolejnosc ASC "); $wddi=0; if(mysql_num_rows($q2)>4) { $wddi=(mysql_num_rows($q2))*76+15; if($wddi<0) $wddi=0; } $content.='
  ( powrót )
'; if(mysql_num_rows($q2)>4) { $content.=' '; } $content.='
 
'.$wiersz[czas].'
'.$wiersz[zakres].'
'.$wiersz[opis].'
'; } $content.='
'; } ?> <? echo $title; ?> MaxRemont - Państwa zadowolenie jest dla nas priorytetem.
'; else echo''; ?>
'; else echo''; ?>
'; else echo''; ?>
'; else echo''; ?>
'; else echo''; ?>
'; else echo''; ?>
'; } ?>
'; ?>
wszelkie prawa zastrzeżone - MaxRemont - 2009 | kopiowanie bez zgody zabronione | cms